banner16

banner19

banner24

15 Kasım 2019 Cuma

Moody'sden Olumlu Türkiye Büyüme Revizyonu

2018 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

2018 Yılı Programının uygulanmasında, yatırımların bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde olması, makroekonomik hedeflerin dikkate alınması ile sektörler ve bölgeler arası dengelerin bozulmaması temel ilke olacak.

29 Ekim 2017 Pazar 08:42
Bu haber 666 kez okundu
2018 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
 2018 Yılı Programının uygulanmasında, yatırımların bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik hedeflerin dikkate alınması ile sektörler ve bölgeler arası dengelerin bozulmaması temel ilke olacak.

"2018 Yılı Programı" ile "2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018 Yılı Programında yer alan hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili yatırım ve tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, sorumlu bakanlık ve kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun hazırlanacak çalışma programına göre yürütülecek.

Bu kapsamda, AB fonlarından finanse edilmek üzere, AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Stratejik Çerçeve Belgesi, Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (2014-2020) ve AB'ye uyum amacıyla hazırlanan diğer plan, program ve strateji dokümanlarında yer alan öncelikler doğrultusunda hazırlanacak projelerin, 2018 Yılı Programıyla uyumu ve Türkiye tarafından sağlanacak ulusal katkı payının yatırım programı bütünlüğüne uygunluğu temin edilecek.

Öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının uygulanmasında ihtiyaç duyulacak mevzuat, idari karar ve finansman, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak ele alınacak. 2018 Yılı Programının uygulanmasında, yatırımların bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik hedeflerin dikkate alınması ile sektörler ve bölgeler arası dengelerin bozulmaması temel ilke olacak.

Programda olmayan projeye harcama yapılamayacak

2018 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2018-2020) ve 2018 Yılı Programının öncelikleri esas alınacak. Programa dahil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları, öncelikle kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden bu kararda belirtilen esaslara göre yapılacak aktarmalarla sağlanacak. Kuruluşların ek ödenek taleplerini, bütçe imkanlarını dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandırmaları gerekecek.

Programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacak. Projeler finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı ve benzeri dahil), yatırım programıyla ilişkilendirilecek. Proje ödenekleri arasında bu kararda belirtilen esaslar dışında, aktarma yapılamayacak.

Yıllık Programda yer alan finansman ihtiyacının, inşaat mevsimi de dikkate alınarak zamanında karşılanması ve gerekli kaynağın harcama programlarına uygun kuruluşlara intikali için gerekli tedbirler Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca alınacak. Kamu yatırım programı süreçleriyle ilgili yatırım projesi teklifi, alt projelerin belirlenmesi, ek ödenek talebi, maliyet artışı ve ödenek değişikliği de dahil olmak üzere proje parametrelerinde yıl içinde yapılacak tüm revizyonlar, harcama verilerinin bildirilmesi gibi tüm işlemler, Kamu Yatırımları (Ka-Ya) Bilgi Sistemi üzerinden yürütülecek.

Programa proje alınması ve çıkarılması

Yatırım Programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon liraya kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 100 milyon liraya kadar harcamayla yılı içinde tamamlanacaklar Kalkınma Bakanının onayıyla, maliyeti 100 milyon liranın üzerindekiler ise Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanacak. Programdan proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon liraya kadar olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla, 100 milyon liranın üzerindekiler ise Yüksek Planlama Kurulunca sonuçlandırılacak.

İhale edilmemiş projelerin maliyet değişikliklerinde, maliyeti 250 milyon liranın altındakilerde proje maliyetinin yüzde 10'una kadar maliyet değişiklikleri, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kuramlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla, yüzde 10'un üstündeki maliyet değişiklikleri Kalkınma Bakanının onayıyla yapılacak. Maliyeti 250 milyon liranın üzerinde olan projelerde, her türlü maliyet değişiklikleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacak.

Ödenek değişiklikleri

Her türlü kaynaktan proje ödeneğine (toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dahil) yıl içinde yapılacak toplam 100 milyon liraya kadar ek ödenek tahsisleri Kalkınma Bakanı onayıyla, proje bazında bu tutarı aşan ek ödenek tahsisleri ise Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanacak. Ancak, döner sermaye gelirleri ve özel bütçeli kuruluşların Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutarı üzerinde gerçekleşen finansman fazlaları ve bir önceki yıldan devreden öz gelirleri, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kuramlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilecek.

Kamu kuruluşları, işletmeye alacakları tesisler için ihtiyaç duydukları personeli, ilgili bakanlığın olumlu görüşünü alarak yatırım süresi içinde istihdam edebilecekler.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca, finans tipi fınansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlara 2018 Yılı Yatırım Programında yer verilecek. Finansal kiralamaya konu olan yatırımın toplam proje tutarı, kiralamanın başlayacağı 2018 Yılı Yatırım Programında yıl ödeneği olarak yer alacak. Müteakip yıl yatırım programlarında, projeyle ilgili ödenek tahsisi yapılmayacak.

Kamu kuruluşları, Orta Vadeli Program'da (2018-2020) belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri, makroekonomik dengeleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, bölge planları, GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planlarıyla kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almalarının yanı sıra, il ölçeğindeki yatırımlar için valilik görüşlerini de dikkate alarak proje düzeyinde 3 yıllık yatırım programlarını hazırlayabilecek ve 2018 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderebilecekler.

Kuruluşların yatırım, işletme ve sektörel faaliyetleri belirli zamanlarda verilecek raporlarla takip edilecek. Proje revizyon taleplerini kuruluşlar, 15 Aralık 2018'e kadar Kalkınma Bakanlığına gönderebilecek ve talepler yıl sonuna kadar sonuçlandırılacak.

Karar, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.

    Yorumlar

banner18
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

banner17
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
KİM KİMDİR? Tümü
KARİKATÜR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner9
Real Time Analytics